„Lendületet adunk - Közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Balmazújvároson”

    EFOP-1.3.7-17-2017-000314

Aktuális Program összefoglaló

Program összefoglaló


Lendületet adunk

Elkezdődött a Lendületet adunk - Közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Balmazújvároson című program

 

 

A Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (BAKI Egyesület) a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval (BTESZ) konzorciumi együttműködésben, 2017. december 01-én indította el az EFOP-1.3.7-17-2017-000314 azonosító számú, Lendületet adunk - Közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Balmazújvároson című programját. A 2017.12.01. és 2020.11.30. között megvalósuló projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-1.3.7-17 A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével című felhívás keretében, 49.023.528 Ft vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból valósul meg.

 

A projekt fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

Részcélok:

· Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

· Társadalmi együttélés javítása

· Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése

· Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

· Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése)

· Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése

· Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása

 

Bővebb felvilágosítás:

Telefon: +367069473201

e-mail: bakihaz@gmail.com

Honlap: www.bakihaz.hu

 Személyese felvilágosítás: BAKI Ifjúsági Ház (4060 Balmazújváros, Batthyány utca 26.).

 

infoblokk_kedv_final_RGB_ESZA2017.12.01.